Het nemen van foto's

Het nemen en verspreiden van foto's

Het I Love Science Festival is een evenement dat voor iedereen toegankelijk is. Tijdens het evenement worden foto's genomen die voor promotiedoeleinden worden gepubliceerd op Google Photos en in andere media (bv. brochures, nieuwsbrieven, sociale netwerken, kranten, enzovoort). 

Verwerking van de fotografische gegevens

visit.brussels is de verwerkingsverantwoordelijke. Meer informatie over het privacybeleid van visit.brussels is hier beschikbaar. 

De gemaakte en gepubliceerde foto's worden gebruikt voor communicatie- en promotiedoeleinden rond het I Love Science Festival. De foto's worden niet verkocht aan derden. Als eigenaar van deze foto's staat visit.brussels hiervoor garant. De foto's worden voor een periode van 10 jaar opgeslagen op de infrastructuur van visit.brussels. Ze kunnen worden overgebracht naar: 

* Google Photos (US). Dit product is eigendom van Google, dat een eigen privacybeleid heeft: https://policies.google.com/privacy Deze tool wordt door visit.brussels gebruikt om foto's gemakkelijk beschikbaar te maken. visit.brussels verzamelt via deze weg op geen enkele manier directe of indirecte persoonlijke informatie; 

* de verschillende sociale netwerken die door visit.brussels worden beheerd in het kader van promotionele acties rond het festival; 

* derden (bv. journalisten), uitsluitend voor promotionele doeleinden.

Jouw rechten

In de rechtspraak en de rechtsleer bestaat een brede consensus dat wanneer iemand zich in de openbaarheid begeeft, bijvoorbeeld op een openbare plaats, hij of zij stilzwijgend toestemming geeft. Deze toestemming wordt afgeleid uit de concrete omstandigheden. Evenzo is in beginsel geen toestemming vereist voor het maken en gebruiken van beelden van een menigte. Indien je echter het hoofdonderwerp van een foto bent, zelfs indien het hoofddoel is om de activiteiten en de sfeer van het festival te ‘tonen’, heb je het recht om bezwaar te maken: tegen het nemen van de foto en/of tegen de verspreiding ervan. 

Je kunt je bezwaar rechtstreeks bij de fotograaf kenbaar maken op de dag van het evenement of achteraf door een e-mail te sturen naar dataprivacy@visit.brussels. Meer informatie over dit onderwerp: https://www.autoriteprotectiondonnees.be/droit-image