Wetenschap aan tafel – Inforsciences ULB

Micro Cube

 De ‘Experimentaria’ Fysica en Chemie van de ULB stellen een didactische en ludieke voorstelling voor  over de thema’s voeding, koken en alimentatie in het algemeen.

> FR / 10+ / 45 minuten
> Uren van de voorstelling - vrijdag: 09:15 & 11:45 / zaterdag: 10:30, 13:30 & 16:30 / zondag: 10:30, 13:30 & 16:30